2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2020-YKS)

2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır.

YKS NEDİR?
2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, (YKS) adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Ya- bancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumlu bir sınav sistemidir. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zo- runludur. Diğer oturumlara kayıtları ise adayın isteğine bağlıdır.

YKS 1. OTURUM; TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT):

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200
ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.
2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Te- mel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleye- cekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan aday- lardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan aday- lardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri tak- dirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday Işlem- leri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. OTURUM; ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT):

YKS’nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) kayıtlarını yaptıran adaylar, bölüm tercihine göre dilerlerse, “Alan Ye- terlilik Sınavı (AYT)” sınavına girebileceklerdir.

YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT):
YSK’nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) kayıtlarını yaptıran tüm adaylar, gidebilecekleri bölümlere istinaden Yabancı Dil Testi (YDT)’ye girebileceklerdir. Yabancı Dil Testi (YDT), Almanca, Arapça, Fransızca, Ingilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır.

Yabancı Dil Testi’nde (YDT); adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitap- çığı verilecektir. Dil sınavı tek oturumda gerçek- leştirilip, soru sayısı 80 olarak belirlenmiştir.

1- Oturum/TYT: Temel Yeterlilik Testi (TYT), ölçmeye yönelik sorular içermektedir. Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi’nde
(TYT); 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri (Biyoloji, Fi- zik, Kimya) sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Sorular; Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak müfredatına dayalı olacaktır. TYT sınavına giren adayların Türkçe ve Matematik testlerinin her birinden 0.5 net yapmaları gerekmektedir.

2- Oturum/AYT: Alan Yeterlilik Testleri (AYT); adayların farklı alanlardaki bilgilerini öl- çerek, puanlarına göre üniversitelerin ilgili prog- ramlarını tercih hakkı vermektedir. Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığının lise müfredatı esas alınarak hazırlanmıştır.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT); Türk Dili ve Edebiyat – Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil alanları sorularını içermektedir.

Ikinci Oturumda yapılacak olan Alan Ye- terlilik Testleri’nde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testinden 40, Sosyal Bilimler-2 Testinden 40, Matematik Testinden 40 ve Fen Bilimleri Testinden 40 olmak üzere toplam 160

soru yer almaktadır. Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmek- tedir.

Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için; dört testin tüm sorularını yani 160 soruyu cevaplandırmış olması gerekmektedir.

Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için; ilgili üç testten 120 soruyu cevap- landırmış olması gerekmektedir.

Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türle- rinin oluşması için; ilgili üç testten 120 soruyu cevaplandırmış olması gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda, soru ba- şına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, bu seneki Yükseköğretim Ku- rumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiştir. Bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin önüne geçmektedir.

PUAN TÜRLERİNE GÖRE TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT); Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilim- leri alanları olmak üzere, TYT’de her bir testin ağırlığı, “soru sayısı ile ilişkili” olacak şekilde belirlenmiştir.

TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı %33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %17, Temel Mate- matik testinin ağırlığı %33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise %17’dir.

TYT Testlerin Ağırlıkları (%)
PUAN TÜRÜ TYT
Türkçe % 33
Sosyal Bilimler % 17
Temel Matematik % 33
Fen Bilimleri % 17

1- SAYISAL “SAY” PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında testlerin ağırlığı “soru sayısı ile ilişkili” olacaktır. TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7’dir. TYT’nin yerleştirme pua- nına katkısı ise % 40’dır. AYT’de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin ağırlığı %10’dur. AYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise %60’dır.

YKS SAY Puan Türünün Hesaplanmasında
Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan Türü: SAY
TYT – Türkçe Testi % 40
– Sosyal Bilimler Testi
– Temel Matematik Testi
– Fen Bilimleri Testi
AYT Matematik Testi
– Matematik Testi

% 30

Fen Bilimleri Testi
– Fizik
– Kimya
– Biyoloji
% 30
% 10
% 10
% 10

2- SÖZEL “SÖZ” PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında testlerin ağırlığı “soru sayısı ile ilişkili” olacaktır. TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7’dir.

TYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise % 40 olarak belirlenmiştir. AYT’de soru sayıları ile ilişkili olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilim- ler-1 testinin ağırlığı %30, Sosyal Bilimler-2 testi- nin ağırlığı %30’dur. AYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise %60’dır.

YKS SÖZ Puan Türünün Hesaplanmasında
Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan Türü: SÖZ
TYT – Türkçe Testi
– Sosyal Bilimler Testi
– Temel Matematik Testi
– Fen Bilimleri Testi
% 40
AYT Türk Dili ve Edebiyatı
– Sosyal Bilimler-1 Testi
– Tarih-1
– Coğrafya-1
% 30
% 18
% 7
% 5
Sosyal Bilimler-2 Testi
– Tarih-2
– Coğrafya-2
– Felsefe Grubu
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ Ilave Felsefe Grubu
% 30
% 8
% 8
% 9
% 5

3- EŞİT AĞILIK “EA” PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında testlerin ağırlığı “soru sayısı ile ilişkili” olarak belirlenmiştir. TYT’de Türkçe tes- tinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7’dir. TYT’nin yerleştir- me puanına katkısı ise % 40’dır. AYT’de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağır- lığı %30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30’dur. AYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise %60’dır.

YKS EA Puan Türünün Hesaplanmasında
Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan Türü: EA
TYT – Türkçe Testi
– Sosyal Bilimler Testi
– Temel Matematik Testi
– Fen Bilimleri Testi
% 40
AYT Matematik Testi
– Matematik
% 30
– Türk Dili ve Edebiyatı
– Tarih-1
– Coğrafya-1
% 30
% 18
% 7
% 5

4- YABANCI DİL “DİL“ PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Dil puanı ile yerleşilebilen lisans program- ları için TYT’de testlerin ağırlığı; Türkçe testinde %13, Sosyal Bilimler testinde %7, Temel Mate- matik testinde %13 ve Fen Bilimleri testinde %7’dir. TYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise %40 olarak belirlenmiştir.
Yabancı Dil oturumunda ise; soru sayıları ile ilişkili olarak Yabancı Dil testinin ağırlığı %60’tır. Yabancı Dil testinin yerleştirme puanına katkısı ise %60’dır.

YKS DİL Puan Türünün Hesaplanmasında
Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan Türü: DİL
TYT – Türkçe Testi
– Sosyal Bilimler Testi
– Temel Matematik Testi
– Fen Bilimleri Testi
% 40
AYT AYT Yabancı Dil Testi % 60

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SINAV ÜCRETLERİ:

2020 YKS’ye başvuran adaylar için seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretleri;
– Sadece Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ye gi- recek adaylar için 70 TL,
– TYT ile birlikte Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi (YDT)’den herhangi birine girmek isteyen adaylar için 140 TL,
– Temel Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterlilik Testi AYT ve Yabancı Dil Testi’nin YDT tümüne
girmek isteyen adaylar için ise 210 TL olarak belirlenmiştir.
-2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT ni- hai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

1. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alı- narak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayla- rın başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT’de bu yüzdelik dilim değer- lerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştü- rülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştü- rülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

3. Hem 2019-TYT sınavına girerek Dönüştü- rülmüş Puanı olan, hem de 2020-TYT sınav pua- nı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

4. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2020-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dö- nüştürülmüş Puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2020-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sa- yısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

• 2020-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belir- lenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.

SINAV ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER:
– Sınav Kılavuzu okunmalı, kılavuzun yayım- lanmasından sonra oluşabilecek değişiklik ya da duyurular için ÖSYM’nin resmi internet sayfası (www.osym.gov.tr) takip edilmelidir.
– Sınava Giriş Belgesi; sınav tarihinden 10 gün öncesinden başlayarak T.C. kimlik numarası ve şifresi ile aday işlemleri sisteminden edinil- melidir.
– Sınava girilecek binanın yeri, sınavdan en geç bir gün önce öğrenilmelidir.
Adayların sınava girebil- meleri için gerekli olan nüfus cüzdanı veya pasaportun uy- gunluğu kontrol edilmelidir.

SINAVA GİRİŞ:
– Adayların sınav günü, başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır ol- maları gerektiğinden, oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulmalıdır.

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

– Sınav salonuna sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

– Sınavın yapıldığı her bir salonda duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi ve kalemtıraş), şekerleme ve pe- çete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla adayların bu malzemeleri yanlarında getirmele- rine izin verilmeyecektir.

– “Adayların ve Görevlilerin Sınav Bina- larına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca sınav sabahı adaylar, kimlik kontrolleri yapılıp güvenlik kontrolünden geçtik- ten sonra binalara alınırlar.

– Sınav binalarına, yanında sadece sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı (veya süresi ge- çerli pasaport) olan adaylar alınır.

Ancak, zorunlu askerlik görevini ifa edenler ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi; nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilir.

– Nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası ile fotoğraf üzerinde soğuk damga mutlaka bulunmalıdır.

ADAYLARIN SINAV BİNASINA;

– Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kab- losuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bile- zik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit ba- şörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/ kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
– Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
– Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap ma- kinesi vb. araçlarla,
– Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
– Ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarıyla,
– Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla giriş yap- ması yasaktır. Bu maddeleri taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
-Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “engelli/sağlık sorunu olan adaylar ve sağlık durumu/engel bilgi formunun doldurulması” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SINAV:

– Sınava giriş belgeleri sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından toplanır.
– Adaylar üzerinde kendi fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâ- ğıtlarını kullanmak zorundadırlar.
-Adaylar, cevap kâğıdını kontrol etmeli ve kendilerine ait olduğundan emin olmalıdır. Ken- disine ait cevap kâğıdını kullanmayan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Her biri kapalı şeffaf poşet içerisindeki soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından adaylara rastgele dağıtılır.
– Salon görevlilerinin talimatı ile soru kitap- çıklarında eksik ve yırtık sayfa ile hatalı baskı olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol edilmeli, herhangi bir sorun olması durumunda salon gö- revlilerine bildirilmelidir.
– Sınavda adayların her birine soruları aynı, ancak dizilişleri ve cevap anahtarları diğerlerin- den farklı soru kitapçığı verilmekte olup, her kitabın üzerinde bir soru kitapçığı numarası bulunmaktadır. Adayların bu soru kitapçığı nu- marasını cevap kâğıdı üzerinde ilgili alana doğru yazmaları ve kodlamaları gerekmektedir.
– Her sınav sonrası yapılan kopya analizle- rinde; başkasının soru kitapçık numarasını ya da cevap anahtarını kodladığı tespit edilen adaylar hakkında, kopya işlemi yapılmakta ve sınavları geçersiz sayılmaktadır.
– Adaylar, soruları okuyup cevaplarını, ce- vap kâğıdına kaydırmadan ve dikkatle işaretle- melidir. Soru kitapçığındaki boş alanlar müsved- de olarak kullanılabilir.
– Salon Başkanının “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” uyarısı ile başlayan sınav süresi, “SINAV BITMIŞ- TIR.” uyarısı ile sona erer.
– Sınav süresinin dörtte üçü ile sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonlarından çıkmak yasaktır. Bu sürelerde salondan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.
– Sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden aday, sınav salonuna tekrar alınmaz.

SINAVINIZIN GEÇERSİZ SAYILMASI:

– Cevap Kâğıdı, Soru Kitapçığı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Sınava Giriş Belgesinin teslim edilmemesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.
– Sınav sonrasında ÖSYM’ye ulaşan görevli raporları, balon sınav tutanakları ile kopya tara- ma analizleri ve kamera kayıtları incelenerek sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
– 6114 sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsa- mında suç sayılan fiilleri (Gizlilik ihlali, yasakla- nan araç ve gereçlerin salona sokulması veya bulundurulması, başkasının yerine sınava giril- mesi, kopya çekilmesi vb.) işleyenler hakkında 2 yıl ÖSYM’nin yaptığı sınavlara girememe cezası uygulanır. Adayın sınavının iptaline karar verile- rek haklarında suç duyurusunda bulunulur.

SINAV SONUÇLARI:

– Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek- tir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numara- ları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym. gov.tr internet adresinden, mobil uygulamaların- dan öğrenebileceklerdir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
– Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,
– TYT puanı ve başarı sırası,
– varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları,
– Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
– Yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer al- maktadır.

SINAV SONUÇLARININ KULLANIMI:

– Üniversite adayları lisans programlarını tercih edebilmeleri için ikinci oturum ayt sına- vına girmeleri zorunludur.
– Adaylar 150 ve 170 puan barajını geçtiği takdirde Öğrencilerin YKS sınav sonuç belge-
sinde TYT puanı, sayısal puanı, sözel puanı, eşit ağırlık puanı yer alacaktır.
– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim program- larını tercih edebileceklerdir.
– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DIL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DIL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DIL puanı ile öğrenci alan lisans prog- ramlarını tercih etme hakları yoktur.
– Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yük- seköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
– TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir. TYT’de 800 bin başarı sırası şartı getirilen özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

Yükseköğretim
Programının Türü
İlgili Puan Türleri Puan Koşulu
Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT En az 150 puan
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının/ Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yetiştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.) TYT En az 150 puan
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için İlgili Puan Türü En az 170 puan

02 Aralık 2016 tarihli, 6764 sayılı Kanunun Uygulanması;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmıştır. 2018 Yükseköğre- tim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dalla- rından mezun olanlar, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek puan ve yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar ile katılabileceklerdir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME SÜRECİ:
– 2020 YKS sonuçlarına göre yükseköğre- tim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan- ları Kılavuzu’nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet ad- resinden erişebileceklerdir.
– Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yük- seköğretim programlarının sınavları ve yerleş- tirme işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.

YKS SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMLER
– OBP puanı hesaplaması ve yerleştirme puanına etkisi değişmemiştir.
– Özel yetenek sınavlarına başvuru şartı olan 150 puan devam etmektedir.
– Engelli öğrencilere yönelik olan uygulamalar aynı kalmıştır.
– Hukuk, Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebilecektir.