Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin
En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

Yükseköğretim Programının Türü

İlgili Puan Türleri

Puan Koşulu

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için

TYT

En az 150 puan

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yetiştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.)

TYT

En az 150 puan

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için

İlgili Puan Türü

En az 170 puan

02 Aralık 2016 tarihli, 6764 sayılı Kanunun Uygulanması;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmıştır. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dallarından mezun olanlar, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek puan ve yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar ile katılabileceklerdir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME SÜRECİ:

– 2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2020 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

– Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarının sınavları ve yerleştirme işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.