1- SAYISAL “SAY” PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında testlerin ağırlığı “soru sayısı ile ilişkili” olacaktır. TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7’dir. TYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise % 40’dır. AYT’de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin ağırlığı %10’dur. AYT’nin yerleştirme puanına katkısı ise %60’dır.

YKS SAY Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan Türü: SAY

TYT

– Türkçe Testi

– Sosyal Bilimler Testi

– Temel Matematik Testi

– Fen Bilimleri Testi

% 40

AYT

Matematik Testi

– Matematik Testi

% 30

Fen Bilimleri Testi

– Fizik

– Kimya

– Biyoloji

% 30

% 10

% 10

% 10