SINAV:

– Sınava giriş belgeleri sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından toplanır.

– Adaylar üzerinde kendi fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâğıtlarını kullanmak zorundadırlar.

-Adaylar, cevap kâğıdını kontrol etmeli ve kendilerine ait olduğundan emin olmalıdır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

– Her biri kapalı şeffaf poşet içerisindeki soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından adaylara rastgele dağıtılır.

– Salon görevlilerinin talimatı ile soru kitapçıklarında eksik ve yırtık sayfa ile hatalı baskı olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol edilmeli, herhangi bir sorun olması durumunda salon görevlilerine bildirilmelidir.

– Sınavda adayların her birine soruları aynı, ancak dizilişleri ve cevap anahtarları diğerlerinden farklı soru kitapçığı verilmekte olup, her kitabın üzerinde bir soru kitapçığı numarası bulunmaktadır. Adayların bu soru kitapçığı numarasını cevap kâğıdı üzerinde ilgili alana doğru yazmaları ve kodlamaları gerekmektedir.

– Her sınav sonrası yapılan kopya analizlerinde; başkasının soru kitapçık numarasını ya da cevap anahtarını kodladığı tespit edilen adaylar hakkında, kopya işlemi yapılmakta ve sınavları geçersiz sayılmaktadır.

– Adaylar, soruları okuyup cevaplarını, cevap kâğıdına kaydırmadan ve dikkatle işaretlemelidir. Soru kitapçığındaki boş alanlar müsvedde olarak kullanılabilir.

– Salon Başkanının “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” uyarısı ile başlayan sınav süresi, “SINAV BİTMİŞTİR.” uyarısı ile sona erer.

– Sınav süresinin dörtte üçü ile sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonlarından çıkmak yasaktır. Bu sürelerde salondan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

– Sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden aday, sınav salonuna tekrar alınmaz.

SINAVINIZIN GEÇERSİZ SAYILMASI:

– Cevap Kâğıdı, Soru Kitapçığı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Sınava Giriş Belgesinin teslim edilmemesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

– Sınav sonrasında ÖSYM’ye ulaşan görevli raporları, balon sınav tutanakları ile kopya tarama analizleri ve kamera kayıtları incelenerek sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

– 6114 sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında suç sayılan fiilleri (Gizlilik ihlali, yasaklanan araç ve gereçlerin salona sokulması veya bulundurulması, başkasının yerine sınava girilmesi, kopya çekilmesi vb.) işleyenler hakkında 2 yıl ÖSYM’nin yaptığı sınavlara girememe cezası uygulanır. Adayın sınavının iptaline karar verilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur.

SINAV SONUÇLARI:

– Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

– Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,

– TYT puanı ve başarı sırası,

– varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları,

– Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

– Yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer almaktadır.

SINAV SONUÇLARININ KULLANIMI:

– Üniversite adayları lisans programlarını tercih edebilmeleri için ikinci oturum ayt sınavına girmeleri zorunludur.

– Adaylar 150 ve 170 puan barajını geçtiği takdirde Öğrencilerin YKS sınav sonuç belgesinde TYT puanı, sayısal puanı, sözel puanı, eşit ağırlık puanı yer alacaktır.

– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

– Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

– TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir. TYT’de 800 bin başarı sırası şartı getirilen özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.