KOVİD -19 virüs salgını nedeniyle YKS sınav müfredatı değişmiştir.
YKS 2020 SINAV KAPSAMI
9. SINIF, 10. SINIF, 11. SINIF ve 12. SINIF 1. DÖNEMİNİ Kapsayacak Şekilde Değişikliğe Gidilmiştir
YKS SINAV KONULARI Aşağıdaki Gibi Sizlerle Paylaşılmıştır.
 
TYT TÜRKÇE
2020 TYT TÜRKÇE KONULARI
Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam
Anlatım Bozuklukları
Cümlede Anlam (Cümlenin Anlamı ve Yorumu)
Sözcükte Yapı
Anlatım Türleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Paragraf Bilgisi
Adlar
Zamirler Sıfatlar
Zarflar
Edatlar – Bağlaçlar ve Ünlemler
Adsoylu Sözler – Karma
Fiiller
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Fiilde Çatı
Cümle Türleri
Cümle Düzeyindeki Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
 
AYT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
2020 AYT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI KONULARI
Edebiyat-Sanat İlişkisi
Edebiyat ve Dil Kavramı
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Edebi Metinler
Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
Edebi Akımlar (Şiir-Roman-Hikaye)
Edebi Sanatlar
Şiir Bilgisi
Geçiş Dönemi Eserleri
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Edebiyatı
Öğretici Metinler
NOT: Sınav kapsamına alınmayan bazı konuların 9. 10. ve 11. sınıf
müfredatında kısmen yer alması nedeniyle tüm konulara çalışmanızı öneririz.
 
TYT MATEMATİK
2020 TYT MATEMATİK KONULARI
Kümeler
Gerçek Sayılar
1. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Denklem Çözme
Problemler
Oran-Orantı
Fonksiyonlar
Veri Sayma
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Polinomlar
Çarpanlara Ayırma
 
AYT MATEMATİK
2020 AYT MATEMATİK KONULARI
Trigonometri
Fonksiyon Uygulamaları
II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Fonksiyonların Dönüşümleri
II. Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklemler
II. Dereceden 1 Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Olasılık
Logaritma
Diziler
 
YKS GEOMETRİ
2020 TYT ve AYT GEOMETRİ ORT. KON.
Açıortay
Kenarortay
Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Benzerlik
Üçgende Alan
Çokgenler-Dörtgenler
Yamuk
Parelelkenar
Eşkenar Dörtgen-Deltoit
Çemberde Açı-Çemberde Uzunluk
Katı Cisim, Alan Hacmi (Prizma, Silindir, Koni, Küre)
 
AYT GEOMETRİ
2020 AYT GEOMETRİ KONULARI
Noktanın Analitik İncelenmesi
Doğrunun Analitiği
Dönüşümler-Dönme-Öteleme-Simetri
Dairenin Alanı ve Yay Uzunlukları
NOT: Geometri konularında genel bir TYT – AYT ayrımı olmadığı ve bunlar
hem TYT, hem de AYT’ye ait olduğu için sol taraftaki tablo YKS olarak adlandırılmıştır.
 
TYT FİZİK
2020 TYT FİZİK KONULARI
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Isı-Sıcaklık Genleşme
Doğrusal Hareket
Newton Yasaları
İş-Enerji
Elektriklenme
Elektrik Akımı ve Devreler
Mıknatıs ve Manyetik Alan
Gölge-Aydınlanma
Işığın Yansıması
Işığın Kırılması ve Renk
Mercekler
Dalgalar
 
AYT FİZİK
2020 AYT FİZİK KONULARI
Vektörler
Bağıl Hareket
Dinamik
Bir Boyutta İvmeli Hareket
İki Boyutta Hareket
İtme ve Momentum
Tork-Denge
Basit Makineler
İş-Enerji
Elektriksel Kuvvet-Elektriksel Alan
Elektriksel Potansiyel
Sığaçlar
Manyetizma-Alternatif Akım-Transformatörler
Çembersel Hareket-Açısal Momentum
Basit Harmonik Hareketler-Genel Çekim
Dalgalarda Kırınım-Girişim
 
TYT KİMYA
2020 TYT KİMYA KONULARI
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler (Değişimler)
Maddenin Halleri (Gazlar-Sıvılar-Katılar)
Karışımlar
Asitler, Bazlar, Tuzlar
Kimya Her Yerde
 
AYT KİMYA
2020 AYT KİMYA KONULARI
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
(Asit/Baz Dengesi – Çözünme – Çökelme Dengesi)
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
 
TYT BİYOLOJİ
2020 TYT BİYOLOJİ KONULARI
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlılar Dünyası
Hücre Bölünmeleri
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Dünyamız
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
NOT: Dersin ünite ve konularının özelliği gereği TYT’de yer alan bazı
konulardan AYT’de de soru çıkabileceğini lütfen unutmayınız.
 
AYT BİYOLOJİ
2020 AYT BİYOLOJİ KONULARI
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
İnsan Fizyolojisi
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Üriner Sistem
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Kominite ve Populasyon Ekolojisi
Genden Proteine
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum
 
YKS TARİH
2020 TYT ve AYT TARİH ORTAK KONULARI
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
Türk-İslam Devletleri (10. ve 13. Yüzyıl)
Türkiye Tarihi (11. ve 13. Yüzyıl Arası)
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
Arayış Yılları
Avrupa ve Osmanlı Devleti
En Uzun Yüzyıl
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Devlet Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
NOT: Tarih konularının tamamında genel bir TYT – AYT ayrımı olmadığı ve
bunlar hem TYT, hem de AYT’ye ait olduğu için liste YKS olarak adlandırılmıştır.
 
TYT COĞRAFYA
2020 TYT COĞRAFYA KONULARI
Coğrafyaya Giriş-Doğa ve İnsan
Harita Bilgisi
Haritada Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nem ve Yağış
İklim Tipleri
Türkiye’de İklim ve Bitki Örtüsü
Yerin Şekillenmesi-İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Doğal Afetler
Nüfus, Yerleşme ve Göçler
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
Orta Payda: Bölge
Kıtaların Keşfi-Küçülen Dünya-Ulaşım Yolları
 
AYT COĞRAFYA
2020 AYT COĞRAFYA KONULARI
Biyoçeşitlilik-Ekosistem ve Madde Döngüsü
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Ekonomik Faaliyetler-Üretim-Dağıtım-Tüketim
Doğal Kaynaklar-Ekonomi İlişkisi
Türkiye’deki Ekonomik Faaliyetler
İlk Uygarlıklar ve Kültür Bölgeleri-Türk Kültürü
Uluslararası Ticaret ve Turizm
Sanayileşmiş Bir Ülke-Tarım Ekonomi İlişkisi
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Çevre ve Toplum
Ekstrem Doğa Olayları
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
Türkiye’deki Ulaşım Sistemleri
Küresel Ticaret
Türkiye’deki Ticaret ve Turizm
 
YKS FELSEFE
2020 TYT ve AYT FELSEFE ORT. KON.
M.Ö. 6. Yüzyıl – M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi
M.S. 2. Yüzyıl – M.S. 15. Yüzyıl Felsefesi
15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
NOT: Felsefe konularının tamamında genel bir TYT – AYT ayrımı olmadığı ve
bunlar hem TYT, hem de AYT’ye ait olduğu için ilk liste YKS olarak adlandırılmıştır.
 
AYT FELSEFE GRUBU
2020 AYT FELSEFE GRUBU KON.
PSİKOLOJİ KONULARI
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikoloji’nin Temel Süreçleri
SOSYOLOJİ KONULARI
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişim
MANTIK KONULARI
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
 
TYT DİN KÜLTÜRÜ
2020 TYT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KONULARI
Bilgi ve İnanç
Din ve İslam
İslam ve İbadet
Gençlik ve Değerler
Gönül Coğrafyamız
Allah-İnsan İlişkisi
Hz. Muhammed (SAV) ve Gençlik
Din ve Hayat
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 
AYT DİN KÜLTÜRÜ
2020 AYT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KONULARI
Dünya ve Ahiret
Kuran’a Göre Hz. Muhammed (SAV)
Kuran’da Bazı Kavramlar
İnançla İlgili Meseleler
Yahudilik ve Hristiyanlık
İslam ve Bilim
Anadolu’da İslam